Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Řečkovice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Řečkovicích a kandidátech ČSSD za Brno-Řečkovice.


 

Návrh rozpočtu MČ Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2016

Út 08.12.2015 13:11

Rozpočet městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora bude zdejší zastupitelstvo schvalovat ve čtvrtek 17. 12. 2015. V souladu se zákonem je však návrh rozpočtu již od začátku prosince vyvěšen na úřední desce.

Co se základních parametrů týče, tak výdaje jsou navrženy ve výši 85,9 mil. korun, příjmy ve výši 80 mil. korun. Tzv. financování, tzn. doplnění z volných finančních prostředků na účtech městské části, je tedy 5,9 mil. korun. Tento schodek je možný zejména proto, že jeho značná část (4,8 mil. korun) je plánována v oblasti bytového hospodářství s ohledem na plánovanou hromadnou rekonstrukci bytových jader v městských bytech, přičemž se jedná o spíše pesimistický scénář, v němž není počítáno s možnou dotací z Fondu bytové výstavby města Brna. Lze tedy spíše očekávat téměř vyrovnaný rozpočet.

Běžné („provozní“) výdaje se snižují o 1,8 mil. korun. Na příjmové stránce je nejpodstatnější nárůst tzv. neúčelové dotace směřující od města Brna k městským částem
o 1,2 mil. korun.

Z pohledu nových investic je finančně nejvýznamnější položkou zmíněná rekonstrukce bytových jader připravovaná bytovým odborem (alokováno 24 mil. korun). Vedle bytové oblasti chce městská část pokračovat v postupné regeneraci veřejných prostranství (2 mil. korun jako spoluúčast k případné dotaci na regeneraci ploch v rámci sídliště). V oblasti školství bude počátkem roku připraven projekt rekonstrukce elektroinstalací a ZTI na ZŠ Novoměstská a projekt dokončení regenerace zpevněných ploch včetně chodníků v lokalitě bytových domů na Družstevní ulici. U obou těchto projektů bude městská část usilovat o zajištění financování ještě v roce 2016. Dalšími prioritami rozpočtu na rok 2016 jsou například projekty na snižování energetické náročnosti veřejných budov, revitalizace parku na Horáckém náměstí nebo okolí konečné stanice tramvaje č. 1.

Mgr. Marek Viskot
starosta MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora