Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Řečkovice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Řečkovicích a kandidátech ČSSD za Brno-Řečkovice.


 

Řečkovíce a Mokrá Hora:

Po 31.10.2011 00:00

Tisková zpráva starosty, Mgr. Marka Viskota

1) ZATEPLENÍ BUDOVY ZŠ NOVOMĚSTSKÁ

Regenerace budovy školy byla financována z rozpočtu města Brna s pomocí dotace z Operačního programu Životní prostředí. Náklady na tuto akci činily přes 16 mil. korun včetně DPH. Práce na zateplení obvodového pláště a výměně oken budovy trvaly 70 dnů a na konci tohoto procesu můžeme spokojeně konstatovat, že také druhá budova základní školy v městské části dostala vzhled a hlavně tepelně technické vlastnosti odpovídající 21. století. Pro rozpočet školy a městské části je samozřejmě nejvýznamnějším faktem očekávaná úspora za teplo, která dle údajů z energetického auditu bude činit přibližně 0,5 miliónu korun ročně.

2) REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ NOVOMĚSTSKÁ

Druhou významnou investicí realizovanou na Novoměstské je rekonstrukce tamního školního hřiště. Dosavadní stav hřiště a běžecké dráhy s asfaltovým povrchem odpovídal době výstavby školy samotné a skutečnosti, že dosud nebylo přikročeno k žádné jeho rekonstrukci. Městská část zadala v roce 2009 zpracování projektové dokumentace řešící celkovou rekonstrukci hřiště. Projekt spočívá v komplexní rekonstrukci obou ploch, hřiště i běžecké dráhy, včetně podkladních a drenážních vrstev. Jako pochůzní vrstva byl navržen gumový granulát ? povrch nepoměrně šetrnější na zatěžované klouby a svaly. Vzhledem k očekávaným nákladům bylo od začátku počítáno s případným rozdělením prací do dvou etap, kdy v rámci letošní první etapy bylo na horní ploše umístěno víceúčelové hřiště, které může sloužit pro basketbal, volejbal nebo tenis. Vedle víceúčelového hřiště je vybudována ještě cvičební plocha s herními prvky pro děti z nižších ročníků, která může zároveň sloužit pro potřeby školní družiny. Zároveň bylo odstraněno stávající betonové sezení a místo něj zhotovena opěrná stěna. Díky této úpravě došlo k rozšíření herního prostoru. Celkové náklady 9,2 mil. korun včetně DPH jsme byli z velké části schopni pokrýt díky investičnímu transferu od Statutárního města Brna ve výši 7 mil. korun, zbývajících 2,2 mil. korun činila spoluúčast městské části.

3) PŘÍSTAVBA MŠ TUMAŇANOVA

V listopadu letošního roku Rada města Brna vybere zhotovitele investiční akce Přístavba MŠ Tumaňanova. Cílem této akce je zvýšit kapacitu mateřské školy o jednu běžnou třídu, tj. 25 míst. Vzhledem k odhadované délce provádění stavebních prací cca 7 ? 8 měsíců bude možné novou třídu otevřít při příležitosti zahájení školního roku 2012/13. Akce je z velké části financována z programu ROP Jihovýchod.

Mgr. Marek Viskot, starosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora