Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Řečkovice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Řečkovicích a kandidátech ČSSD za Brno-Řečkovice.


 

Regenerace panelového sídliště Řečkovice

Pá 12.06.2015 14:42

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se pravidelně pokouší získávat dotační prostředky v rámci programu vyhlašovaném MMR ČR s názvem Podpora regenerace panelových sídlišť.

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se pravidelně pokouší získávat dotační prostředky v rámci programu vyhlašovaném MMR ČR s názvem Podpora regenerace panelových sídlišť. V rámci již VIII. etapy se letos městská část mezi úspěšnými žadateli neocitla. Důvodem je celkově nižší alokace finančních prostředků na zmíněný dotační titul, s čímž souvisí i postoj ministerstva, kdy v rámci jednoho města pošle dotaci pouze na jednu žádost, což při počtu městských částí není pro Brno zrovna výhodné.

Přesto budou dvě ze tří na tento rok naplánovaných akcí zrealizovány. Finanční krytí je zajištěno z rozpočtu městské části a také díky finančnímu příspěvku od města Brna ve výši 1,5 mil. korun. V průběhu letních měsíců tak bude zrekonstruováno parkoviště u nákupního centra Vysočina. Oproti stávajícímu stavu, kdy auta parkují na asfaltové ploše, bude nové parkoviště kapacitnější (20 míst), bude řešen bezpečný pohyb chodců. Na parkoviště bude navazovat půlkruhová odpočinková zóna doplněná městským mobiliářem. Součástí stavby bude i veřejné osvětlení, které na tomto exponovaném místě dosud chybí. Zároveň bude při ulici Novoměstská v blízkosti fotbalového hřiště vybudován oplocený výběh pro psy s překážkami a mobiliářem. Celkové náklady na stavební práce by neměly přesáhnout 3,2 mil. korun bez DPH.

Mgr. Marek Viskot,

starosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora