Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Řečkovice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Řečkovicích a kandidátech ČSSD za Brno-Řečkovice.


 

Regenerace panelového sídliště Řečkovice

Po 11.06.2012 13:26

Státní dotace z podprogramu Regenerace panelových sídlišť, vypsaného na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, je určena k řešení problémů panelových sídlišť jako celku. Cílem je zkvalitnění bydlení na sídlišti, a to prostřednictvím vybudování či rekonstrukcí volnočasových ploch, dětských hřišť, úprav či vybudování zpevněných ploch a komunikací, rekonstrukcí či vybudování parkovišť, výměna či doplnění městského mobiliáře nebo vysázení zeleně.

Podmínkou žádosti o dotaci je zpracování tzv. projektu regenerace, ve kterém jsou navrhované úpravy rozděleny do ročních etap. Stejně jako v minulých letech, také letos počet žádostí a poptávka po podpoře ze strany obcí a měst výrazně překračovaly nabídku a možnosti vypsaného dotačního titulu. Ministerstvo navíc dopředu avizovalo podporu maximálně dvou projektů z jednoho města, což při počtu žádostí z jednotlivých brněnských městských částí výchozí situaci ještě komplikovalo.

 

Žádost městské části byla nicméně úspěšná a do Řečkovic poputuje dotace ve výši 3,54 mil. korun na celkem 4 konkrétní akce. Zrekonstruováno bude dětské hřiště mezi bytovými domy Letovická 14 a 16, na kterém přibude nový povrch a nové herní prvky včetně několika fit prvků pro maminky nebo ostatní kolemjdoucí. Nový povrch dostane parkoviště za Základní školou Horácké náměstí a celkem 12 nových parkovacích míst bude vybudováno před bytovými domy na ulici Vlasty Pittnerové. Na veřejné prostranství s posezením bude přeměněno dosavadní nevyužívané a zastaralé dětské hřiště při ulici Novoměstská. Práce budou zahájeny v červnu letošního roku.

 

Podmínkou žádosti o dotaci je zpracování tzv. projektu regenerace, ve kterém jsou navrhované úpravy rozděleny do ročních etap. Stejně jako v minulých letech, také letos počet žádostí a poptávka po podpoře ze strany obcí a měst výrazně překračovaly nabídku a možnosti vypsaného dotačního titulu. Ministerstvo navíc dopředu avizovalo podporu maximálně dvou projektů z jednoho města, což při počtu žádostí z jednotlivých brněnských městských částí výchozí situaci ještě komplikovalo. 
Žádost městské části byla nicméně úspěšná a do Řečkovic poputuje dotace ve výši 3,54 mil. korun na celkem 4 konkrétní akce. Zrekonstruováno bude dětské hřiště mezi bytovými domy Letovická 14 a 16, na kterém přibude nový povrch a nové herní prvky včetně několika fit prvků pro maminky nebo ostatní kolemjdoucí. Nový povrch dostane parkoviště za Základní školou Horácké náměstí a celkem 12 nových parkovacích míst bude vybudováno před bytovými domy na ulici Vlasty Pittnerové. Na veřejné prostranství s posezením bude přeměněno dosavadní nevyužívané a zastaralé dětské hřiště při ulici Novoměstská. Práce budou zahájeny v červnu letošního roku.

Podmínkou žádosti o dotaci je zpracování tzv. projektu regenerace, ve kterém jsou navrhované úpravy rozděleny do ročních etap. Stejně jako v minulých letech, také letos počet žádostí a poptávka po podpoře ze strany obcí a měst výrazně překračovaly nabídku a možnosti vypsaného dotačního titulu. Ministerstvo navíc dopředu avizovalo podporu maximálně dvou projektů z jednoho města, což při počtu žádostí z jednotlivých brněnských městských částí výchozí situaci ještě komplikovalo.

 

Žádost městské části byla nicméně úspěšná a do Řečkovic poputuje dotace ve výši 3,54 mil. korun na celkem 4 konkrétní akce. Zrekonstruováno bude dětské hřiště mezi bytovými domy Letovická 14 a 16, na kterém přibude nový povrch a nové herní prvky včetně několika fit prvků pro maminky nebo ostatní kolemjdoucí. Nový povrch dostane parkoviště za Základní školou Horácké náměstí a celkem 12 nových parkovacích míst bude vybudováno před bytovými domy na ulici Vlasty Pittnerové. Na veřejné prostranství s posezením bude přeměněno dosavadní nevyužívané a zastaralé dětské hřiště při ulici Novoměstská. Práce budou zahájeny v červnu letošního roku.

 

Podmínkou žádosti o dotaci je zpracování tzv. projektu regenerace, ve kterém jsou navrhované úpravy rozděleny do ročních etap. Stejně jako v minulých letech, také letos počet žádostí a poptávka po podpoře ze strany obcí a měst výrazně překračovaly nabídku a možnosti vypsaného dotačního titulu. Ministerstvo navíc dopředu avizovalo podporu maximálně dvou projektů z jednoho města, což při počtu žádostí z jednotlivých brněnských městských částí výchozí situaci ještě komplikovalo.

Žádost městské části byla nicméně úspěšná a do Řečkovic poputuje dotace ve výši 3,54 mil. korun na celkem 4 konkrétní akce. Zrekonstruováno bude dětské hřiště mezi bytovými domy Letovická 14 a 16, na kterém přibude nový povrch a nové herní prvky včetně několika fit prvků pro maminky nebo ostatní kolemjdoucí. Nový povrch dostane parkoviště za Základní školou Horácké náměstí a celkem 12 nových parkovacích míst bude vybudováno před bytovými domy na ulici Vlasty Pittnerové. Na veřejné prostranství s posezením bude přeměněno dosavadní nevyužívané a zastaralé dětské hřiště při ulici Novoměstská. Práce budou zahájeny v červnu letošního roku.

Mgr. Marek Viskot,
starosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora