Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Řečkovice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Řečkovicích a kandidátech ČSSD za Brno-Řečkovice.


 

Regenerace panelového sídliště Řečkovice

Po 15.09.2014 11:00

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se pravidelně pokouší získávat dotační prostředky v rámci programu vyhlašovaném MMR ČR s názvem Podpora regenerace panelových sídlišť.

V letošním roce sice žádost v prvním kole neuspěla, nicméně byla zařazena do tzv. náhradních akcí s možností získání uvolněných zdrojů programu v průběhu roku. V září tohoto roku bylo žádosti skutečně vyhověno, a bude tudíž i letos možné pokročit v procesu vylepšování podmínek k životu v rozlehlé oblasti řečkovického panelového sídliště.

Do městské části poputuje dotace ve výši 4 mil. korun, která bude využita na realizaci dvou konkrétních akcí. Zrekonstruováno bude parkoviště u bytového domu Horácké náměstí 2 a 3 a parkoviště u bytových domů Žitná 21 a 23. Celkové náklady na obě investiční akce činí 5,8 mil. Kč včetně DPH. Práce budou zahájeny na přelomu září a října.

Zároveň jsou již před dokončením projekty, které by měly být součástí žádosti pro rok 2015. Jedním z témat, která chceme na radnici v nadcházejícím funkčním období akcentovat, jsou rekonstrukce a zatraktivnění zastaralých asfaltových ploch mezi bloky bytových domů v sídlišti. Pro následující rok je tedy zpracováván projekt na zatravnění a kultivaci asfaltové plochy za bytovými domy Novoměstská 55 a 53. Dalšími dvěma akcemi pro příští rok jsou potom rekonstrukce parkoviště před lékárnou v nákupním centru Vysočina a vybudování oploceného výběhu pro psy na ulici Novoměstská (u fotbalového hřiště).

Mgr. Marek Viskot
starosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora