Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Řečkovice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Řečkovicích a kandidátech ČSSD za Brno-Řečkovice.


 

Regenerace panelového sídliště Řečkovice

Po 03.06.2013 10:30

Státní dotace z podprogramu Regenerace panelových sídlišť, vypsaného na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, je určena k řešení problémů panelových sídlišť jako celku. Cílem je zkvalitnění bydlení na sídlišti, a to prostřednictvím vybudování či rekonstrukcí volnočasových ploch, dětských hřišť, úprav či vybudování zpevněných ploch a komunikací, rekonstrukcí či vybudování parkovišť, výměna či doplnění městského mobiliáře nebo vysázení zeleně.

Celkový objem požadovaných finančních prostředků i letos výrazně překračoval výši v rámci příslušného dotačního titulu alokované částky. Je tak velice příznivou zprávou, že jsme v konkurenci ostatních obcí a měst, ale i dalších brněnských městských částí, uspěli. Do městské části poputuje dotace ve výši 3,6 mil. korun, která bude využita na realizaci čtyř konkrétních akcí. Zrekonstruováno bude parkoviště u bytového domu Horácké náměstí 4/5 a chodník vedoucí od teplárenské rozvodny na Horáckém náměstí 12 směrem k ulici Vlasty Pittnerové. Právě opravy chodníků na Horáckém náměstí, ale i v dalších částech panelového sídliště, je perspektivně možno financovat za pomocí předmětného dotačního titulu, vzhledem k obrovské výměře pochopitelně pouze postupně, po etapách. Dalšími dvěma akcemi, které budou letos provedeny, jsou pak rekonstrukce a zatraktivnění nepříliš vzhledných ploch - asfaltové plochy vedle nového dětského hřiště na Letovické a neperspektivního hřiště u bytového domu Žitná 13. Práce by měly být zahájeny neprodleně po výběru dodavatele, tedy v průběhu srpna.

 

Mgr. Marek Viskot,
starosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora