Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Řečkovice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Řečkovicích a kandidátech ČSSD za Brno-Řečkovice.


 

Regenerace panelového sídliště Řečkovice

Po 06.06.2016 11:00

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se pravidelně pokouší získávat dotační prostředky v rámci programu vyhlašovaném MMR ČR s názvem Podpora regenerace panelových sídlišť.

V rámci již IX. etapy se letos městská část mezi úspěšnými žadateli neocitla. Důvodem je celkově nižší alokace finančních prostředků na zmíněný dotační titul (letos 40 mil. korun na celou republiku, dříve bývalo alokováno přes 100 mil. korun). S  tím souvisí i postoj ministerstva, kdy v rámci jednoho města pošle dotaci pouze na jednu žádost, což při počtu městských částí není pro Brno zrovna výhodné.

Přesto budou dvě ze tří na tento rok naplánovaných akcí zrealizovány. Finanční krytí je zajištěno z rozpočtu městské části a také díky finančnímu příspěvku od města Brna ve výši 2 mil. korun. V průběhu letních měsíců tak bude zrekonstruováno dětské hřiště u bytových domů Měřičkova a Kunštátská. Jedná se o plochu dětského a asfaltového hřiště ve vnitrobloku mezi přibližně 40 let starou panelovou výstavbou. Z důvodu patrné zchátralosti mobiliáře, herních i ostatních zpevněných ploch je dlouhodobým záměrem městské části vybudovat zde prostor s dostatečným rekreačním potenciálem pro obyvatele přilehlých bytových domů i širšího okolí. Nevyhovující herní prvky budou nahrazeny novými. Součástí projektu jsou také terénní a sadové úpravy a rekonstrukce a chodníků. Zároveň bude za bytovými domy Novoměstská 53 - 55  realizováno odstranění stávajících zpevněných ploch a tyto plochy budou zatravněny. Budou provedeny terénní a sadové úpravy a doplněn mobiliář. Náklady na stavební práce by neměly přesáhnout 2,8 mil. korun bez DPH.

 

 

Mgr. Marek Viskot,
starosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora