Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Řečkovice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Řečkovicích a kandidátech ČSSD za Brno-Řečkovice.


 

Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Novoměstská

Po 13.06.2011 00:00

ZŠ Brno, Novoměstská 21 postrádá víceúčelové hřiště k výuce TV. V rámci areálu školy se sice nachází hřiště a běžecká dráha s asfaltovým povrchem, nicméně současný stav tohoto školního hřiště odpovídá době výstavby školy samotné (70. léta minulého století) a skutečnosti, že dosud nebylo přikročeno k žádné jeho rekonstrukci. V dnešní době se tedy v areálu nacházejí dvě plochy pokryté litým asfaltem, k výuce tělesné výchovy jen stěží využitelné. Horní plocha není využívána vůbec. Dolní plocha, na které je umístěna běžecká dráha, je taktéž v havarijním stavu.

Od roku 2009 má MČ zpracovánu projektovou dokumentaci, která řeší celkovou rekonstrukci hřiště.

V letošním roce se městské části podařilo získat finanční pomoc ze strany Statutárního města Brna ve výši 7 mil. korun.

Projekt spočívá v komplexní rekonstrukci obou ploch včetně podkladních a drenážních vrstev. Jako pochůzní vrstva je navržen gumový granulát. Je počítáno s  rozdělením prací do dvou etap, kdy v rámci první etapy je na horní ploše umístěno víceúčelové hřiště, které může sloužit pro basketbal, volejbal nebo tenis. Vedle víceúčelového hřiště je počítáno ještě se cvičební plochou pro děti z nižších ročníků. Zároveň je navrženo odstranit stávající betonové sezení a místo něj zhotovit opěrnou stěnu. Díky této úpravě dojde k rozšíření herního prostoru.

Náklady na první etapu: přibližně 9 mil. korun (7 mil. Statutární město Brno, 2 mil. městská část).

Ve druhé etapě je možno realizovat rekonstrukci běžecké dráhy završenou položením nového polyuretanového povrchu. Vedle běžecké dráhy bude situováno doskočiště pro skok do dálky. Svah od víceúčelového hřiště bude zabezpečovat menší opěrná zídka výšky 0,5 m. Náklady na druhou etapu: přibližně 5 mil. korun.

Mgr. Marek Viskot; starosta MČ Řečkovice a Mokrá Hora