Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Řečkovice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Řečkovicích a kandidátech ČSSD za Brno-Řečkovice.


 

Rekonstrukce školských objektů v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Út 26.08.2014 15:49

Vzhledem k zapojení volných zdrojů z minulých let do rozpočtu města Brna dosáhla městská část na finanční příspěvek ve výši 6 mil. korun na akci rekonstrukce elektroinstalace a zdravotnětechnických instalací.

Objekt Základní školy Brno, Novoměstská 21 postavený v sedmdesátých letech dvacátého století panelovou technologií dlouhodobě vykazoval zhoršený technický stav.

Problémy spojené s nevyhovujícími tepelně-technickými vlastnostmi budovy (dřevěná okna, nezateplený obvodový plášť, nezateplená střecha) byly vyřešeny za pomocí dotace z Operačního programu Životní prostředí administrovaném na SFŽP. Dále však přetrvávají problémy spojené s hygienickými zařízeními, která jsou nevyhovující dnešním standardům, a s původní elektroinstalací, jejíž špatný technický stav by mohl ohrozit bezpečnost uživatele.

Celkové dle projektové dokumentace předpokládané náklady na rekonstrukci ZTI vč. stavební části a rekonstrukci elektroinstalace činí v případě dvou nejvytíženějších pavilonů (A a B) 6 500 000,- Kč vč. DPH. Zhotovitele bude rada městské části vybírat na své schůzi dne 25. června, začátkem července tak patrně bude možno zahájit práce.

Školka na Škrétově je pak čtvrtou v pořadí, kterou čeká rekonstrukce zahrady a tamní personál a zejména děti se tedy mohou těšit na nové zpevněné plochy pro odrážedla a trojkolky, vyčlenění větší travnaté plochy pro míčové hry, doplnění některých stávajících herních prvků novými, vybudování nového místa pro venkovní posezení v případě příznivého počasí, nové oplocení a doplnění novou výsadbou. Cena činí 1,9 mil. korun bez DPH a stavbu je možno o prázdninových měsících realizovat i díky finančnímu příspěvku města Brna ve výši 1,5 mil. korun.

Mgr. Marek Viskot,
starosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora