Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Řečkovice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Řečkovicích a kandidátech ČSSD za Brno-Řečkovice.


 

Rekonstrukce zahrad mateřských škol

Čt 06.06.2013 09:04

Městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora:

V uplynulých letech se městské části podařilo zrekonstruovat většinu budov mateřských škol, ať už z hlediska zateplení objektů, nebo z hlediska rekonstrukcí vnitřních rozvodů, případně by práce tohoto charakteru měly proběhnout nejpozději do roku 2014. Dalším tématem v rámci zatraktivnění prostředí budov mateřských škol jsou místa, kde děti tráví také značnou část svého času ve školce – školní zahrady. Společným jmenovatelem všech pěti zahrad v městské části je potřeba komplexně řešit jejich v současnosti již ne úplně vyhovující zpevněné plochy, starší herní prvky a také stávající rozvržení a skladbu zeleně.

V letošním roce městská část uspěla s žádostí o finanční výpomoc ze strany města Brna a na nově zrekonstruovanou zahradu se tak mohou těšit na Mateřské škole Kárníkova a Novoměstská. V obou případech dojde k vybudování nových zpevněných ploch pro odrážedla a trojkolky, vyčlenění větší travnaté plochy pro míčové hry, doplnění některých stávajících herních prvků novými, vybudování nového místa pro venkovní posezení v případě příznivého počasí a doplnění novou výsadbou. V případě MŠ Kárníkova činí dotace města 2,3 mil. Kč, na MŠ Novoměstskou poputuje 1,7 mil. Kč.

V průběhu letních měsíců připravuje ještě městská část drobné úpravy na zahradě Mateřské školy Tumaňanova, kde došlo k navýšení kapacity o jednu třídu.

Mgr. Marek Viskot,
starosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora