Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Řečkovice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Řečkovicích a kandidátech ČSSD za Brno-Řečkovice.


 

Volební program 2014

St 06.08.2014 11:35

Senátní a komunální volby 2014

SPOLEČNĚ PRO ŘEČKOVICE A MOKROU HORU

Vážení spoluobčané,

v průběhu posledních čtyř let jsme na radnici usilovali o zlepšení života v naší krásné městské části. Věřím, že mnohé se povedlo, například opravené budovy škol a školek, nová nebo opravená dětská hřiště a sportoviště, zrekonstruovaná či nově vybudovaná parkoviště. Řešení spousty dalších problémů je však na delší časové období nebo se nová témata průběžně objevují.

Dovoluji si Vás proto pozvat k volbám do Zastupitelstva městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a požádat o podporu na další čtyři roky. Důvody, proč podpořit právě kandidátní listinu řečkovické a mokrohorské ČSSD, jsme se stručně pokusili shrnout na následujících řádcích.

Váš

Mgr. Bc. Marek Viskot, kandidát na starostu

 

Nová hřiště pro naše děti a sportoviště pro všechny

Během posledních tří let jsme se zasloužili o vybudování nebo kompletní rekonstrukci dětských hřišť mezi bytovými domy Letovická 14 – 16 a na Medlánecké ulici. Postupně jsme dovybavili i další hřiště.

Postavena byla nová hřiště na malý fotbal na Horáckém náměstí a mezi garážemi na konci Renčovy ulice, těsně před dokončením je hřiště na Mokré Hoře na Jandáskově ulici.

Atraktivní a snadno dostupná dětská hřiště slouží jako oázy pro maminky s dětmi. Další vybudujeme například v lokalitě Duhových polí, v lokalitě Družstevní, Kárníkově či bratří Křičků nebo v panelovém sídlišti.

Budeme hledat i další vhodná místa pro veřejná sportoviště.

Za naší podpory vznikl Sportareál na Družstevní ulici, který byl v letošním roce rozšířen o wellness zónu.

 

Sport, kultura, podpora spolkové činnosti

Dvojnásobně jsme navýšili podporu neziskovým organizacím v naší městské části.

Kromě přímé finanční podpory jsme se účastnili také spolupráce radnice s volnočasovými organizacemi.

Vedle zavedených akcí jako Letní noc jsme kulturní nabídku rozšířili o červnový folkový festival.

Budeme nadále podporovat organizace jako SK Řečkovice, TJ SOKOL Řečkovice, TJ OREL Řečkovice, Pionýr Řečkovice, řečkovického Junáka, ale i mnohé další.

Nadále budeme podporovat a rozvíjet pořádání Dětského dne za radnicí a Vavřineckých hodů, akcí jako mikulášská, Řečkovické vánoce a další představení pro děti, či vyhlašování sportovců roku.

Podporujeme rekonstrukci areálu bývalého pivovaru a přilehlé sýpky jakožto kulturního centra.

 

Školství

Za uplynulých pět let jsme zateplili všechny budovy škol a školek s výjimkou nejmladší budovy na Uprkově. Díky tomu šetří městská část miliony korun, které byly a mohou dále být investovány do dalších oprav a investic v oblasti školství.

Také proto mohly být zrekonstruovány zdravotechnické instalace včetně sociálních zařízení a elektroinstalace ve školkách a školách.

Stranou nezůstala ani školní hřiště a zahrady školek. Postupně byly zrekonstruovány zahrady při školkách na Kárníkově, Novoměstské, Tumaňanově a v letošním roce na Škrétově. Nyní zbývá zrekonstruovat zahradu na Měřičkově.

Za samozřejmost považujeme upřednostňovaní dětí z Řečkovic a Mokré Hory v přijímacím řízení.

 

Veřejná prostranství, parky, zeleň

V rámci regenerace panelového sídliště Brno-Řečkovice došlo v uplynulých letech k vybudování či rekonstrukcím několika dětských hřišť nebo zatravnění nevzhledných asfaltových ploch. V tom je třeba pokračovat.

Nově byl vybudován park za bytovými domy na Sibiřské. Rekonstrukci si zaslouží například park na Horáckém nebo Palackého náměstí včetně tamních chodníků.

Podpoříme využití Zamilovaného hájku jako dalšího místa pro sportování a trávení volného času.

Zvelebíme prostranství v nákupním centru Vysočina a na konečné stanici tramvaje č. 1.

Výrazně navýšíme prostředky na opravu chodníků.

 

Doprava, parkování

Navýšili jsme počet parkovacích míst před bytovými domy na ulici Vlasty Pittnerové. Zrekonstruovali jsme také parkoviště u bytových domů na Horáckém náměstí a v okolí domů na Družstevní.

Úprav a navýšení počtu parkovacích stání se dočkají i další místa. Vybudujeme například nová parkovací stání před lékařským střediskem na Vránově.

Budeme klást důraz na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na ulici Tumaňanova a před školkou na Tumaňanově.

Osvětlíme problematické přechody pro chodce.

Zkrátíme dobu vymezenou pro zákaz stání v případě blokového čištění.

 

Bytový fond městské části

 Bylo vybudováno 10 nových bytů v nástavbě domu Žitná 7.

Nevzhledné torzo bývalé samoobsluhy na Renčově bylo přestavěno na bytový dům s 27 bytovými jednotkami.

K nejvýznamnějším akcím patří vybudování výtahů v domech Novoměstská 7 – 19 a výměna zbývajících oken a vstupních dveří v domech Novoměstská 7 – 41.

Budeme postupně rekonstruovat jádra v městských bytových domech a pokračovat v regeneraci bytových domů.

 

Radnice pro své občany

Zavedli jsme novou atraktivnější podobu vítání občánků.

Nadále budeme podporovat akce pro seniory a činnost klubů seniorů stejně jako činnost KLAS – Klubu aktivních seniorů.

Nadále budeme společně s Českou poštou řešit otázku kapacitnější pobočky. V případě vyřešení majetkoprávních sporů by variantou mohla být část střediska Vysočina. Rekonstrukce tohoto objektu je však možná až po vyřešení vlastnických vztahů.