Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Řečkovice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Řečkovicích a kandidátech ČSSD za Brno-Řečkovice.


 

Vybudování nové třídy v mateřské škole Brno Tumaňanova

Čt 09.09.2010 00:00

Požadavky na umístění dětí v předškolních zařízeních nejsou v současnosti jak v městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, tak v městě Brně uspokojeny.

Vedle všeobecně známého důvodu aktuálního růstu demografické křivky se v případě městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora přidává také faktor neutuchajícího zájmu občanů o bydlení na severu města Brna.

Městská část je zřizovatelem 5 mateřských škol, jejichž celková kapacita činí 379 míst. V lednu 2010 zadala rada městské části vypracování projektové dokumentace na akci ?Přístavba MŠ Brno, Tumaňanova 59?. Tento projekt řeší zvýšení kapacity mateřské školy vybudováním přístavby, ve které vznikne jedna nová třída pro 25 dětí.

Financování akce je možné prostřednictvím dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Základním předpokladem pro úspěch je v případě žádosti o dotaci v prvé fázi zařazení do Integrovaného plánu rozvoje města Brna, k čemuž došlo v červnu tohoto roku. Tím se otevírá šance k získání rozhodnutí o přidělení dotace. Realizace stavebních prací by probíhala za provozu tak, aby nedošlo k uzavření stávající třídy. Venkovní práce by tudíž bylo nutno směřovat na letní měsíce roku 2011 a novou třídu by bylo možno otevřít v průběhu roku 2012.

Mgr. Marek Viskot,
místostarosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora