Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Řečkovice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Řečkovicích a kandidátech ČSSD za Brno-Řečkovice.


 

Zateplení budov ZŠ a MŠ v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Po 02.08.2010 00:00

Většina budov základních a mateřských škol na území městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora trpí neduhy typickými pro objekty pavilónového typu postavené v 70. letech minulého století, do jejichž údržby nebylo v 80. a 90. letech mnoho investováno.

Společným nedostatkem je především jejich energetická náročnost zapříčiněná okny s ocelovými rámy a s nezatepleným obvodovým pláštěm. Městská část je tak, coby zřizovatel mateřských a základních škol, nucena každoročně vynakládat značné prostředky na spotřebovávané energie. Finančně náročné řešení zmíněného problému není v možnostech rozpočtu městské části. V roce 2008 zadala městská část vypracování energetických auditů a projektových dokumentací, které řeší výměnu oken a zateplení budov dvou základních a čtyř mateřských škol. V roce 2008 jsme předali požadavek na zařazení projektů zateplení mateřských a základních škol mezi žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na příslušné oddělení magistrátu, kterým je Oddělení implementace evropských fondů Magistrátu města Brna (?OEIF?). Dalším krokem tedy bylo prosadit se v konkurenci ostatních městských částí a jejich školských objektů. To se povedlo, neboť mezi žádostmi, které z města Brna odcházely v srpnu roku 2009 na Státní fond životního prostředí, byla žádost o prostředky na zateplení budovy Základní školy Horácké náměstí. Dotace byla přidělena, samotné práce na objektu školy začnou v srpnu tohoto roku s termínem dokončení v závěru října. Celkové náklady na realizaci akce činí 23 mil. Kč. Krátce poté, co se městské části podařilo dosáhnout na dotaci na zateplení a výměně oken budovy Základní školy Horácké náměstí, vyhlásil Státní fond životního prostředí další výzvu na podávání žádostí na zateplování veřejných budov. V rámci této ?únorové? výzvy uspěla žádost na zateplení budovy Základní školy Novoměstská. Odhadované celkové náklady činí 22 mil. Kč. Realizaci lze očekávat v průběhu roku 2011, nejpravděpodobněji v letních měsících. Ve třetí vlně se potom městské části mezi žádosti, které na Státní fond životního prostředí odejdou, podařilo prosadit žádost o dotaci na zateplení budov Mateřské školy Škrétova a Mateřské školy Měřičkova. Tato skutečnost je zajímavá tím, že se jedná o první budovy mateřských škol v rámci města Brna, jejichž regenerace by mohla být řešena cestou financování z evropského operačního programu. Rozhodnutí o přidělení dotace padne do konce letošního roku. Předpokládané náklady na regeneraci obou uvedených budov činí dohromady 11,5 mil Kč, z toho dotace může dosáhnout celkové výše 5,3 mil. Kč.

Mgr. Bc. Marek Viskot, místostarosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora