Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Řečkovice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Řečkovicích a kandidátech ČSSD za Brno-Řečkovice.


 

Zateplení školských budov v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Po 12.11.2012 11:23

V letech 2010 a 2011 byly v městské části, při využití spolufinancování Operačního programu Životní prostředí, zatepleny budovy obou základních škol. Městské části tak ve správě zůstávají 4 budovy mateřských škol, které do letošního roku veskrze vykazovaly neduhy typické pro objekty pavilónového typu postavené v 70. letech minulého století, do jejichž údržby nebylo v 80. a 90. letech mnoho investováno. Společným nedostatkem je jejich energetická náročnost zapříčiněná okny s ocelovými či dřevěnými rámy a nezatepleným obvodovým pláštěm.

Během letošních letních prázdnin se podařilo dokončit vnější rekonstrukci u 2 budov MŠ. Financování výměny oken a zateplení obvodového pláště budovy MŠ Novoměstská 1 bylo možné zajistit díky příspěvku z rozpočtu Statutárního města Brna ve výši 3 mil. Kč. Jelikož na MŠ Kárníkova 4 byla výměna oken provedena již v minulosti, zbývalo v případě této budovy zateplit obvodový plášť. Náklady činily 1,6 mil. Kč vč. DPH a byly hrazeny z rozpočtu městské části. Energetické audity předpokládají v případě obou budov úspory za dodávané teplo v řádech desetitisíců ročně (cca 50 tis. Kč).

Po dokončení dvou zmíněných akcí zbývají v městské části už pouze poslední dvě budovy škol či školek, které na zateplení a výměnu oken čekají. Je do jisté míry paradoxní, že budovy MŠ Škrétova a Měřičkova, které byly z hlediska jejich tepelně-technického stavu vyhodnoceny jako nejpotřebnější pro regeneraci, se dostaly na pomyslný konec pelotonu. Je tomu tak proto, že se tyto dvě budovy podařilo v minulosti začlenit mezi několik ostatních brněnských školských objektů, které se objevují mezi žádostmi o příslušnou dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Proto však musely nějakou dobu počkat, neboť výzva k podávání žádostí o dotaci byla vyhlášena až v letošním roce. V případě kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP by však měly být obě školské budovy zatepleny v lepším případě v roce 2013, v horším potom v roce 2014.

Mgr. Marek Viskot,
starosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora